Grup Terapisi Nedir?

Grup terapisi, bir grup bireyin, sorunlarını çözmek ya da kişisel gelişim sağlamak amacıyla düzenli olarak bir ya da birkaç lider eşliğinde toplanmasını içeren bir terapi biçimidir.

Destekleyici bir ortamda, benzer şikâyetleri olan bireyler arasında etkileşimi sağlayan bir tekniktir. Grup terapisi kişilerarası öğrenme ve ilişkiler açısından en doğal ve etkili terapi yöntemlerinden biridir. Grup terapisi, psikoterapi tekniklerinin bir grup danışanda uygulanmasıdır. Grup içerisindeki bireylerin sözel ya da davranışsal girişimlerle semptomlarını gidermeyi, uyuma yönelik olmayan davranışlarını değiştirmeyi ya da diğer bir ifadeyle kişilik değişimini hedefler.

Tıbbi hastalıklar, alkol ve madde istismarı, şizofreni ve duygu durum bozuklukları gibi birçok psikolojik sorunun tedavisinde grup terapisi kullanılmaktadır. Gruptaki bireylerin karşılıklı desteği, bireyin psikolojik sorunları konusunda rahatlaması, psikolojik yardım isteyen bireyin izolasyon çemberinden kurtulması, hastalığı ile ilgili doğru bilgi ve örneklere ulaşması tedavi sürecinde oldukça fayda sağlamaktadır.